На 7 април 2016 год. в хотел  „Банско”-кв.”Драгалевци”-София, ИК на НСФЕБ проведе поредното си заседание.

След информацията на г-н Митев-председател на Федерацията, бяха обсъдени и организационни въпроси. Специално внимание бе отредено на преговорите за нов БКТД. Членовете на ИК докладваха за хода и приключването на преброяването в СО, след което обсъдиха анализ за състоянието на организациите на Федерацията. ИК насрочи поредното  разширено заседание на ФС за 12,13 и 14 юни 2016 год., което да се проведе в хотел „Лилия”-к.к. „Златни пясъци” и прие Дневния ред за провеждането му.  Насрочена бе и датата за провеждане на Четвъртия конгрес на НСФЕБ – 21 април 2017 год. След обсъждане, ръководният орган на НСФЕБ взе   решение  отчетно-изборната кампания в структурата на Федерацията да се проведе от 1 октомври 2016 год. до 30 март 2017 год.  и определи нормата на представителство на основните членове – по 1 делегат на до 70 члена, които да бъдат избрани на общи /делегатски/ събрания. Обсъди и прие проект за работни комисии за подготовката и провеждането на конгреса и определи делегатите по право от дружествата, ИК и ЦКК.