Обобщеният доклад на КНСБ за резултатите от договарянето на работните заплати през 2015 год. и бъдещите действия на

Конфедерацията през 2016 г. и приоритети до края на мандата, можете да прочетете на сайта на КНСБ:Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.