Във връзка с предложеният „нов“ проект за БКТД от председателя на ББКЕ – инж. Димитър Шевиков, председателя на НСФЕБ-КНСБ инж.Божидар Митев изпрати писмо до ББКЕ. Писмото е публикувано тук.