След решение на НСТС и МС на РБългария за установяване представителността на работодателските и синдикалните организации, КНСБ обяви началото на „синдикално преброяване“….