Председателите на синдикалните организации на НСФЕБ-КНСБ в „Топлофикация София“ ЕАД предложиха на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в дружеството

изготвянето на общ проект на КТД. Писмото можете да изтеглите от тук.