В началото на 2016 год., в повечето структури на българската енергетика, колективното трудово договаряне приключи.

Неочаквани действия на ръководството на СЕБ станаха причина да се прередактират някои членове в договорите и направят компромиси в текстовете касаещи присъединяването към КТД. Най-сериозно е отстъплението в договорите от групата на ЧЕЗ. В електроразпределителните дружества се договориха нови заплащания. Не са приключили преговорите за нов БКТД, като вероятността да няма такъв е много голяма. Дружествата от групата на г-н Христо Ковачки напуснаха камарата на работодателите – Българската браншова камара на енергетиците /ББКЕ/. След прекъсване повече от една година в тях предстои да започнат преговори за нови КТД. Стартовите предложение на Работодателя са твърде ниски, но вярвам, че в хода на преговорите те ще претърпят чувствителни промени. Особено голяма е отговорността на колегите от ТЕЦ „Бобов дол”.

                Подробен анализ и изводи на процеса на Колективното договаряне ще направим на летния ни Федерален съвет на 13 юни 2016 год.

                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

                                                                                                                             ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ