На 9 декември 2015 год. в ЕСО ЕАД бе учредена нова синдикална организация. За председател на организацията бе избрана г-жа Марина Митова, а за секретари: Атанас Диков и Нели Панайотова.