Позицията на КНСБ относно критичното състояние на енергийния сектор можете да намерите в прикачения файл.