На 22 юни 2015 год. Пламен Димитров – президент на КНСБ даде пресконференция. В нея взе участие и инж.Божидар Митев – председател на НСФЕБ-КНСБ. Като част от мерките за стабилизиране на сектора

КНСБ предложи „Специализиран фонд да изкупува скъпата електроенергия от „американските“ централи и да я продава под себестойността й в условията на либерализиран енергиен пазар. Идеята е специализираният фонд да бъде „захранен“ еднократно с пари от държавата“. По изчисление на КНСБ фондът ще има приход от 800 млн. лева годишно. Синдикатите предложиха още“Държавата да предложи обратно изкупуване на акциите от американските централи или да предложи цесия на заемите, отпуснати от банки за изграждането и реновирането на централите“. Синдикатите окачествиха като „странно“ намерението на правителството за намаляване на разходите в държавната енергетика с 10 на сто годишно в рамките на три години. Преди закриването на пресконференцията Пламен Димитров обобщи становището на представителите на синдикатите: „Ще подкрепим разумни решения, които час по-скоро да намерят балансите в енергетиката“.