По повод 25-годишният юбилей на НСФЕБ, в сайта на КНСБ е поместена следната статия…