Отговор от председателят на НСФЕБ – инж.Божидар Митев на поканата от ЧЕЗ България за участие в Дискусионна кръгла маса, изпратен до: Ваня Георгиева Кънева-Минкова, НФЕ, ФЕ Подкрепа , Николай

Драгомиров-СЕБ, , Петр Докладал, Петр Баран , Евгения Накова и Мая Тасева:

 

       Уважаема г-жа Кънева,

       Уважаеми колеги,

       Не мога да скрия, че съм приятно впечатлен от идеята за провеждане на интересна по тематика Втора кръгла маса в ЧЕЗ. Всички ние сме принудени да работим, да търсим правилни решения и политики и да се стремим да си партнираме коректно в една наистина динамична и много често непредсказуема среда. За съжаление не ми е възможно да спазя любезното Ви условие да дам категоричен отговор до 7 май 2015 г. Вярвам, че моето присъствие или отсъствие няма да попречи на добрата организация на дискусията. По-скоро евентуалното ми присъствие би затруднило организаторите на Кръглата маса, единствено с тезите и оценките, които бих изразил в хода на дискусията. А ние синдикатите, очевидно имаме много различни оценки от тези на Работодателя за нивото на социалния диалог в ЧЕЗ-груп България. Това всъщност е и главната причина на този етап да не поема ангажимент за участие. В ЧЕЗ продължава да има все още много „брадясали“ проблеми, за които упорито от страна на Работодателя не се предлага решение. Някои от тези проблеми визирах още в писмото си от м.декември 2014 г. За мен това е неумела симулация на социален диалог. За какъв социален диалог можем да говорим, след подигравката с 1,25% ръст на работните заплати, след непрекъснато отлаганата дискусия за бонусната система, и след заявените намерения за цялостното й прекрояване за сметка на работниците и служителите? И както става обикновено, основни виновници за погрешните стратегически политики и решения са работниците и служителите, а висшият мениджмънт – не!

       Познавате ме добре и знаете, че винаги говоря това, което мисля. Не бих спестил да изразя неудовлетворението си и пред участниците в Дискусионната кръгла маса. Това вероятно би провокирало по-различна атмосфера, каквато организаторите едва ли биха искали.

      Позволявам си да пожелая на Вас и мениджърския екип на ЧЕЗ мъдри и съобразени с реалностите решения!

  Поздрави!

 Божидар Митев

 Председател на НСФЕБ – КНСБ