Позиция на Координационния съвет на КНСБ относно преговорите на Европейския съюз за сключване на споразумение за всеобхватна търговия и развитие със САЩ – т.нар. Трансатлантическо партньорство

за търговия и инвестиции (ТПТИ), и предстоящото ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада.

Според КНСБ влизането в сила на двете споразумения ще доведе до негативни последствия върху икономиката, заетостта, жизненото равнище, трудовите стандарти, околната среда и защитата на потребителите. Това важи особено за по-слабо развитите в икономически план страни-членки на ЕС, сред които е и България.

Повече информация можете да намерите в прикачения файл