На 21 април 2015 год. в сградата на КНСБ, ИК на НСФЕБ проведе свое разширено заседание, посветено на 25-годишния юбилей на Федерацията.

Председателят инж.Божидар Митев приветства участниците в заседанието, след което се обсъдиха съществуващите проблеми и предизвикателства в енергийния сектор и предстоящите задачи на синдикалните организации. Обсъди се проект и прие програма за провеждане на юбилейния федерален съвет, насрочен за 15,16 и 17 юни 2015 год. в хотел”Лилия” – к.к. „Златни пясъци”. Пленарното заседание на Федералния съвет ще започне работа на 15-ти юни от 15,00 часа, а юбилейното празнично заседание ще започне в 9,00 часа на 16-ти юни 2015 г. Прие се да се предложи на синдикалните организации да подготвят и представят до 10 май 2015 год. в Централата на Федерацията, снимки, материали или клипове, отразяващи историята ни.