По повод формалната реакция на ИА”Главна инспекция по труда” и структурата й в гр.Варна, във връзка с констатираните от НСФЕБ-КНСБ императивни разпоредби на трудовото законодателство в

дружествата на Енерго-про и „Топлофикация София” ЕАД, президента на КНСБ г-н Пламен Димитров внесе нов писмен сигнал до изп.директор на ИА „ГИТ” г-жа Румяна Михайлова. Сигналът можете да прочетете тук.