След протестите на членовете на НСФЕБ-КНСБ работещи в Енерго-про, ескалира напрежението и в ЧЕЗ. Вече повече от година се симулира от страна на представители на Работодателя готовност за

социален диалог, какъвто в действителност няма. Това поведение на представителите на работодателя провокира и едно крйно, но принудено решение на НСФЕБ. С писмото на председателя на Федерацията инж.Божидар Митев до мениджмънта на ЧЕЗ можете да се запознаете от тук.