ИА ГИТ – първа реакция на писмото, на НСФЕБ-КНСБ за ситуацията в Енерго-про. Според ИА ГИТ в нашия сигнал „се съдържат данни за нарушение на трудовото законодателство от „Енерго-про мрежи”

АД, гр.Варна”. Писмото можете да витите тук.