На 21.11.2014 год. председателят на НСФЕБ-КНСБ инж.Божидар Митев, гл.юрисконсулт Стойчо Кръстев и председателя на Регионалния съвет на КНСБ-Варна г-н Илия Илиев дадоха пресконференция.

На нея, при засилен интерес те запознаха медиите със ситуацията в Енерго-про и предприетите от НСФЕБ-КНСБ действия пред институциите на РБългария за стартиране на процедура за отнемане на лицензията на частното дружество. Как някои медии отразиха пресконференцията, можете да видите тук.