Днес, 12 ноември 2014 г. в Централата на НСФЕБ-КНСБ бе проведено заседание на ИК на Федерацията. Заседанието протече при следния Дневен ред:

  1. Информация на председателя на НСФЕБ

  2. за социалния диалог в бранша:

-съдоклади на членовете на ИК

2.Информация за финансовото състояние на СО при ЧЕЗ България с председател Мария Калионска

3.Насрочване заседание на ФС на НСФЕБ  и организация за провеждането му

4. Рекламна кампания на НСФЕБ- обсъждане предложените рекламни материали и приемане на решение за поръчването им

5. Информация за ползването на електронния синдикат на КНСБ

6.Организация за отбелязване и честване 25-годишнинта от основаването на НСФЕБ:

– Определяне: дата,място и час за провеждане  и финансови средства

– Избор на организационен комитет по организацията и провеждането на тържеството

7.Разни

ИК взе следните решения:

………………………………………

По т.3 – ИК  насрочва заседание  на Федералния съвет за 15 декември 2014 год. в хотел „Пампорово“-к.к.“Пампорово“.Информация за организацията и провеждането на ФС ще бъде изпратена по електронната поща на синдикалните организации.

По т.4 – Председателите на СО  да изготвят и изпратят заявки за рекламни материали в срок до 18.11.2014 год.

…………………………………….