На 15 и 16 юни 2014 год. в Гранд хотел Варна бяха проведени заседания на Изпълнителния комитет/ИК/ и  разширено заседание на Федералния съвет /ФС/ на НСФЕБ.

 

Членовете на ИК, както и участниците в заседанието на ФС обсъдиха: дейността на Федерацията след проведения съвет през месец декември 2013 год.; състоянието на енергийния отрасъл, социалния диалог и проблемите в бранша; некоректното поведение на СЕБ в колективното договаряне в „Топлофикация София” ЕАД и апел за солидарност към членовете на ФС, поведението на ДКЕВР като „независим” регулатор на сектора; изводи, предстоящи задачи и приоритети на НСФЕБ; доклад на ЦКК за извършените ревизии на синдикалните организации във Федерацията; отчет за разходите по бюджета за 2013 год. и приемане бюджета на Федерацията за 2014год.

Проведени бяха  и работни срещи по секторни групи:

  • на топлофикационните дружества – бяха поставени и обсъдени проблемите, свързани с колективното трудово договаряне в „Топлофикация София” ЕАД и  ТЕЦ Марица 3-Димитровград .Споделени бяха и  нарушения на договореностите по БКТД.
  • на ЕРД-та – бяха обсъдени конкретни действия срещу неадекватната политика на ДКЕВР и се обединиха около предложение за изготвяне на Позиция на НСФЕБ към МС, Парламентарните групи в 42 Народно събрание и ДКЕВР.
  • на представителите на ЕСО ЕАД обсъдиха проблеми свързани с работното облекло,  здравното осигуряване и липсата на профилактични прегледи.

На проведените секторни срещи,  гл.юрисконсулт на Федерацията – Стойчо Кръстев запозна участниците с проблемите в пенсионната реформа, касаеща категорийните работници. Представи и предложението на КНСБ за създаване на нов солидарен фонд.

Вечерта  участниците във ФС честваха деня на енергетика.