На 2 юни 2014 год. в ЧЕЗ Разпределение България АД – гр.Сливница, бе учредена нова синдикална организация. За председател на организацията бе избрана Стойка Младенова, а за

секретар-Николай Лозанов.