Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието ви основните документи на Националната взаимо-спомагателна каса /НВСК/ на КНСБ, предоставени ни от управителя на касата г-жа Анна Събева. Всички въпроси, които имате

ще можете да зададете на член на конгресното ръковоство на КНСБ по време на Федералния ни съвет на 16 юни 2014 год. в гр.Варна. Можете да се запознаете с приложените документи:Заявление за членство, заявление за издаване на членска карта, заявление до работодателя и представяне на НВСК и КНСБ.