Синдикалните организации в EVN България – НСФЕБ-КНСБ, НФЕ-КНСБ, ФЕ– КТ „Подкрепа“и  СЕБ организираха нестандартна акция за изразяване на несъгласие с основанията за стартираната от ДКЕВР

процедура за отнемане на лицензията на EVN България Електроснабдяване. Те предоставиха възможност на всички свои членове, работещи в EVN България Електроснабдяване на територията на цяла Югоизточна България, да изразят мнението си на различни цветни картички.   Всеки от служителите собственоръчно е написал своето послание към ДКЕВР, оценявайки ЕВН България като  коректен работодател, даващ хляб на хиляди семейства, крупен данъкоплатец за държавната хазна и част от енергийната сигурност на страната.

На 25 април 2014 г.в  11:30 часа събраните над 1600 картички бяха внесени в деловодството на  ДКЕВР от Атанас Калинов –председател на синдикалната организация на НСФЕБ-КНСБ и Стоянка Стефанова – председател на организацията на СЕБ в ЕВН.      Многобройните послания са адресирани до председателя на ДКЕВР Боян Боев с надеждата, че ще бъде взето единственото разумно решение, а именно прекратяване процедурата по отнемане на лицензията.