Уважаеми колеги,

На 21 април се навършиха 24 години от учредяването на Федерацията. Изминалите години са повод за оценка на извървения път, за отчитане на постиженията и за поука от грешните ни стъпки. Тази

година ние сме изправени отново пред сериозни изпитания, породени от многогодишни управленски експерименти и недалновидни решения, които заплашват да взривят, както енергетиката, така и социалния мир в България. Стараейки се да защитим правата и интересите на роботещите в нашия отрасъл, ние отстояваме запазването на работните места, подобряването на условията на труд  и не на последно място усъвършенстването и квалификацията на нашите членове. Постигнатото през изминалите години е не само успех, то е плод на нашите съвместни решителни и неотслабващи усилия и воля за промяна към по-добро.

На вас и семействата ви, желая здраве и успехи в попрището на федерацията и енергетиката

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Председател

инж.Божидар Митев