В изпълнение Решение на ИК на НСФЕБ от 24 октомври 2013 год. и на основание чл.44 ал.2 от Устава на Федерацията, председателят  инж.Божидар Митев свиква разширено заседание

на Федералния съвет на Федерацията. От тук можете да изтеглите Писмото и заявката