Уважаеми колеги,

Нека не приемаме България за даденост
и не забравяме тези, които са дали живота си,
за да я има днес!

Честит празник!