Уважаеми колеги,

Бъдете здрави

Бъдете румени и бели
Бъдете весели засмени!

инж.Божидар Митев