Уважаеми колеги,

 

Председателят на Федерацията инж.Божидар Митев взе участие в проведеното на 4 февруари 2014 г.

разширено заседание на ИК на КНСБ. На заседанието бе обсъдена и приета позицията на КНСБ по предложение на някои работодателски организации за намаляване на „административната тежест”, както и Манифестът на КНСБ по повод изборите за Европейски парламент през май 2014 г.  Повече информация можете да намерите в прикачените файлове.