Антисиндикалните действия на Работодателят в Енерго-про продължават. След уволнението на председателя на НСФЕБ-КНСБ в Добрич-Бисер Върбанов, обект на незаконни действия и заплахи са

ръководителите на синдиката във Варна. Предлагаме на вниманието ви и реакцията на президента на КНСБ г-н Пламен Димитров.