Уважаеми колеги,

На 8 януари 2014 год. в Централата на НСФЕБ се проведе среща на председателя на Федерацията с координатора на Младежката мрежа на НСФЕБ към Младежки форум 21 век-КНСБ,

на която бе обсъдено организационното състояние на мрежата във Федерацията. С цел актуализация на състава на членовете и приемането на нови такива, в срок до 20 януари 2014 год. изпратете  на адреса на координатора Цветелина Панбукчиян : ts.panbukchian@gmail.com и в Централата на НСФЕБ: nsfeb@abv.bg . попълнената  таблица.