На 27.12.2013 год. в ДКЕВР бе проведено Обществено обсъждане за предлаганото намаление на цените на електроенергията от 1 януари 2014 год. При обсъждането на Доклада и проекта на Решение за

утвърждаване на цените на електрическата енергия, председателят на НСФЕБ инж.Божидар Митев изрази следното становище.