На 20 декември 2013 год. в сградата на КНСБ бе проведена  пресконференция на тема „Инициативи за спасяване на енергетиката“. Пресконференцията водиха президентът на КНСБ

Пламен Димитров и председателите на НФЕ – КНСБ Георги Петров и на НСФЕБ – КНСБ инж. Божидар Митев. Представени бяха  мерките, заложени в съвместната позиция на Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ), Национална федерация на енергетиците (НФЕ) – КНСБ и Независима синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ) – КНСБ.