На 13 декември 2013 год. в дружествата от гурпата на ЧЕЗ в България бе подписан КТД за периода 2013/2015 год.