На 4 декември 2013 год. синдикалните организации на НСФЕБ в Енерго-про Варна проведоха общо събрание. В него участие взеха и председателят на НСФЕБ – инж.Божидар Митев,и гл.юристконсулт на

НСФЕБ Стойчо Кръстев. Дебатите бяха по повод системните нарушения на трудовото законодателство от ръководството на Енерго-про и течащата процедура по подписване на нови колективни трудови договори.

На 5 декември 2013 год. председателят инж.Божидар Митев се срещна с медиите от гр.Варна, на която заяви, че при продължаване на антисиндикалните действия на Работодателя и отсъствие на ефективен социален диалог в дружествата от групата на Енерго-про, НСФЕБ ще предложи на другите синдикални организации да започнат подготовка за протестни и стачни действия.

Пред медиите Божидар Митев настоя ДКЕВР ДА ИЗВЪРШВА постоянен регулаторен одит на енергийните дружества и заяви, че НСФЕБ ще изисква от Регулатора  в страната да бъде въведен максимално бързо балансиращ задължителен пазар, както и незабавно да се изгради борса за търговия на енергия. Председателят смята, че езадължително държавата да предприеме конкретни мерки и за оздравяване на НЕК, като за целта бъдат заделени средства в бюджета за следващата година.