На основание чл.39 /1/ от Устава на НСФЕБ, председателят на Федерацията свиква разширено заседание на Федералния съвет, което ще се проведе  на 13,14 и 15 декември 2013 год. в к.к.

„Боровец”– хотел „Самоков”.Писмото можете да изтеглите от  тук.