Уважаеми колеги, на 19 ноември 2013 год. ББКЕ и НФЕ-КНСБ, ФЕ – Подкрепа, НСФЕБ – КНСБ и Федерация АЕ – Подкрепа подписаха Браншов колективен трудов договор. Договорът влиза в сила от

1 декември 2013 год. и е със срок 2 години. БКТД можете да изтеглите от тук.