На 19 ноември 2013 год. бе приет Браншовият колективен трудов договор!