Уважаеми колеги,

На свое разширено заседание, с участието на ръководителите на всички Федерации, синдикати и съюзи, Изпълнителният комитет /ИК/ на КНСБ взе решение за провеждане на

протестно Национално шествие-митинг на 20.11.2013 год. Повод за нашия гняв е внесения от Министерският съвет в Народното събрание Проект-закон за Бюджет на Република България за 2014 год. По наше мнение, в проекта за Бюджет 2014г. не се предпиема нищо за предотвратяване задълбочаването на финансовия дисбаланс в българската енергетика. Все повече са фактите, които ни дават основание да мислим, че някой има интерес от обявяването в несъстоятелност на най-големия финансов длъжник – българската Национална електрическа компания. Вярвам всички сме наясно, че фалирането на НЕК ще повлече в „пропаста“ всички енергийни дружества!

За да защитим може би най-важния за икономиката на страната ни бранш, ИК на НСФЕБ ПРИЗОВАВА всички членове на Федерацията, всички енергетици, да вземем активно участие в предстоящото шествие-митинг. Както никога до сега работници и работодатели имаме изцяло общи интереси. Позовавайки се на колективните договорености в бранша, нека поискаме от работодателите си спазването им и създаването на условия за участие на повече колеги в протестния митинг.

Предложете съгласувани действия и съфинансиране на Регионалните съвети на КНСБ, чрез които можете съвместно да организирате транспорта.

С оглед минимизиране на финансовите разхои е целесъобразно по-масираното участие на енергетиците от ЧЕЗ, Топлофикация София и структурите на НЕК и ЕСО от западната половина на България.

Моля да информирате Централата на НСФЕБ за броя на вашите участници в Протестния митинг, за да преценим сформирането на самостоятелен блок на енергетиците.

Очаквайте и допълнителна информация и указания.

Декларацията на ИК на КНСБ можете да изтеглите от тук и писмото на вицепрезидента и председател на Националния стачен комитет на КНСБ-Валентин Никифоров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

инж.Божидар Митев