На 2 и 3 октомври 2013 год. ЕПСУ проведе Регионална конференция за енергийния сектор в Европа. Конференцията бе проведена в Харб-Иш Синдикален Център, Ялова, Турция. Участие от НСФЕБ взеха

председателят на федерацията инж.Божидар Митев и зам.председателя Росица Соколова. Обсъдени бяха структурните промени в енергийния сектор в страните от Югоизточна Европа; Политиката на ЕПСУ за енергийния сектор; Стратегията н ПСИ за енергийния сектор; Интегриране на работата на национално/регионално ниво в политиката на ЕПСУ/ПСИ в енергийния сектор; Европейският социален диалог в енергийния сектор; Социалния диалог и колективното договаряне в страните от Югоизточна Европа-най-добри практики във връзка с договарянето на колективните трудови договори; Приоритети за политиките на синдикатите в региона и Перспективи за по-нататъшно сътрудничество в Европа в областта на енергетиката