На 6 август 2013 г. ББКЕ и национално представителните синдикални Федерации договориха МОД по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014 год. в сектор

„Енергетика“. Праговете можете да изтеглите от тук.