Информзация за съвместната пресконференция на КНСБ и на нейния партньор в Кипър – Конфедерацията на трудещите се от Кипър/SEK/, относно старта на проект „Информационен мостБългария-Кипър“,

реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.Прессъобщение: