Позиция на КС на КНСБ за обществено-политическата и социално-икономическа ситуация в страната.