На 14 юни 2013 год. ФС на НСФЕБ проведе поредното си заседание в Почивен дом „Енерго 1″-к.к.“Св.Константин и Елена“-гр.Варна. В заседанието участваха председателите и секретарите на

синдикалните организации на Федерацията. В работата на съвета взе участие и вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков.Членовете на съвета обсъдиха въпроси и набелязаха решения касаещи: Дейносттеа не Федерацията; Състоянието на социалния диалог в бранша; Организационното състояние; Предстоящи задачи и приоритети; Работата по проекти касаещи синдикалните членове; Отчет за розходите по Бюджета за 2012 г. и приемаене Бюджета на Федерацията за 2013г. Проведено бе обучение на тема „Психология на преговорите-човек, техника, стратегия“-лектор д-р Петер Руис-Австрия. Вечерта участниците във Федералния съвет отбелязаха празника на енергетика с организирано от тях карнвавално шествие и шоу-програма.