КНСБ предупреждава, че ако в срок до 10 дни не бъде изготвена и съгласувана със синдикатите балансирана програма за развитие на енергийния сектор, гарантираща работните места, то структурите на

синдиката ще започнат подписка за ефективни стачни действия...