Днес,президентът на КНСБ Пламен Димитров връчи учредената от КНСБ награда „Прометея“ на ЕВН България Електроразпределение ЕАД,град Пловдив.Наградата се връчва за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората. Обръщение на Ръководството на ЕВН към колегите от дружеството.Информиця на КНСБ във връзка с връчването на наградата „Прометея“