Президентът на КНСБ Пламен Димитров, поздравява ръководството и членовете на НСФЕБ по повод 23-годишнината от учредяването на Федерацията.