Във връзка със създадените негативни обществени нагласи срещу електроразпределителните дружества и в частност срещу ЧЕЗ, председателят на НСФЕБ инж.Божидар Митев покани с писмо от 25.03.2013г. на лична среща председателя на Надзорния съвет в ЧЕЗ Разпределение България г-н Томаш Плескач. Писмото можете да изтеглите от тук.

Срещата се проведе рано сутринта на 09 април 2013 г. На нея председателят на НСФЕБ и г-н Плескач са обсъдили широк кръг от въпроси даващи солидна основа за ползотворно сътрудничество и ефективен социален диалог. Г-н Томаш Плескач е приел и конкретни ангажименти, някои от които публично е повторил и на проведената по-късно през деня среща с ръководителите на синдикатите в ЧЕЗ. На тази среща НСФЕБ се представляваше от инж.Станислав Любомирски. Основните моменти от изказването на г-н Плескач можете да видите тук.