На 26 март 2013 год. в КНСБ се проведе Национална кръгла маса на тема „Пътища за постигане на баланс по веригата на електропроизводството до крайния клиент“. В резултат на дискусията, участниците в нея формулираха общи предложения за подобряване състоянието за сектор Енергетика. Предложенията можете да изтеглите от тук.