В пакета от спешни мерки, КНСБ акцентира върху три основни направления: Предложения за намаляване цените на електроенергията; Компенсаторни мерки в сферата на доходите и Предложения за изменения и допълнения в закони до края на мандата на настоящото народно събрание. Мерките можете да изтеглите от тук.