На 3 март България възкръсна за нов живот!

Дата свещена, славна, победна!

Тази дата поражда в нас

благоговение,вдъхновение и преклонение!!