На 20 февруари 2013 год. ИК на КНСБ проведе свое заседание, на което бе приета Позиция относно създадената политическа и парламентарна криза, след заявената от министър-председателя на Република България оставка на правителството. Позицията мощете да изтеглите от тук.